BCP จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.25 บาท ขึ้น XD 31 ส.ค.

HoonSmart.com>>บอร์ด”บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)”มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 31 ส.ค.65 กำหนดจ่ายปันผล 13 ก.ย.65

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.25 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 1 ก.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 31 ส.ค. 2565 กำหนดวันที่จ่ายปันผล 13 ก.ย. 2565