RATCH ทุ่ม 2.15 หมื่นลบ. ซื้อหุ้น Nexif Energy Joint Venture

HoonSmart.com>> “ราช กรุ๊ป” เผยบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น Nexif Energy Holdings B.V. และ NXF Holding 2 Limited สัดส่วน 100% มูลค่า 21,470.42 ล้านบาท เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ในไทย ออสเตรเลีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มบริษัทในเครือของ Denham Capital Management Lp (Denham) และ Nexit Energy Managenent Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nexif Pte. Ltd (Nexif) เพื่อเข้าซื้อหุ้น Nexif Energy Holdings B.V. และ NXF Holding 2 Limited (Nexif Energy Joint Venture หรือ NEJV) ในสัดส่วน 100% คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 21,470.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ NEJV เป็นผู้ถือสินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ในประเทศไทย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สำหรับการลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท ที่จะสามารถรับรู้รายได้ทันทีภายหลังการซื้อหุ้นแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีศักยภาพอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา ซึ่งบริษัทได้เจรจาทำข้อตกลงร่วมกับ Nexif ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เพื่อร่วมพัฒนาโครงการเหล่านี้ รวมถึงแสวงหาโครงการใหม่เพื่อขยายกิจการของบริษัทร่วมทุนที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้ รวมถึงผลตอบแทนระยะยาวในการลงทุนและการเติบโตของบริษัท จากการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จ บริษัทจะมีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวมประมาณ 1,500 เมกะวัตต์

อนึ่ง Denham เป็นบริษัทด้านพลังงาน ทรัพยากร และระบบสาธารณูปโภคแบบยั่งยืน ได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุนหลักตั้งแต่ปี 2558 ส่วน Nexif เป็นบริษัทชั้นนำผู้พัฒนาโครงการและลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก