CIG แจงแนวทางปลดล็อคเครื่องหมาย C – ผถห.ใหญ่เตรียมใส่เงินเพิ่มทุน

HoonSmart.com>> “ซี. ไอ. กรุ๊ป” เผยตั้งรับปัญหาล่วงหน้าจากแผนเพิ่มทุน ปลดล็อคเครื่องหมาย C บอร์ดไฟเขียวขายหุ้น RO ชงผู้ถือหุ้น 16 ก.ย.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ “อารีย์ พุ่มเสนาะ” ย้ำเตรียมใส่เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนหนุนส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยแตะ 64% ของทุนชำระแล้ว พร้อมเร่งเจรจาปิดดีลกับพันธมิตรรายใหญ่ เชื่อแผนธุรกิจสร้างโอกาสขยายการเติบโตทั้งระยะสั้น และระยะยาว

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป (CIG) ผู้ผลิตคอยล์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็นให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก เปิดเผยว่า จากกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ภายใต้เหตุผลหลัก ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วสำหรับงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2565 นั้น สาเหตุหลักสืบเนื่องจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือประมาณ 201.47 ล้านบาท คิดเป็น 46.59% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ 432.39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และมีแผนการแก้ไขล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลายวาระ ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,297,182,682 บาท, การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,594,365,364 หุ้น, การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering), การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยกำหนดการประชุมในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป

นายอารีย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการยืนยันแนวทางการแก้ไขดังกล่าว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ให้คำยืนยันว่าการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตนเองและครอบครัวได้เตรียมเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนไว้เรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 64% ของทุนชำระแล้วสำหรับงบการเงินสิ้นปี 2565 รวมทั้งอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรร่วมทุนและผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมหลายราย เพื่อระดมทุนทั้งส่วนของตนเองเพิ่มเติมและส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและแก้ปัญหาการเงินของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนจากหลายแนวทาง อาทิ การออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO), การออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท, เงินทุนจากการออกหุ้นกู้, เงินทุนจากการขายหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม, การร่วมทุนของพันธมิตร และการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อนำมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้ตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในเร็วๆนี้ เพื่อชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีแผนเพิ่มทุน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่จะสร้างโอกาสขยายการเติบโตให้กับบริษัททั้ง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงธุรกิจต่อยอดเพื่อลดการพึ่งพิงจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มในระยะสั้น และระยะยาว