ตลท.ขึ้น C หุ้น CIG ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย C หุ้น CIG เหตุส่วนผู้ถือหุ้้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว งบไตรมาส 2/65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG) วันที่ 17 ส.ค. 2565 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ ส่วนทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ด้านหุ้น CIG ปิดตลาด 15 ส.ค.2565 ที่ 0.52 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.03 ล้านบาท