AIT ครึ่งปีแรกกำไรโต 12% ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท

HoonSmart.com>> “แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี” เผยไตรมาส 2/65 รายได้จากงบการเงินรวม 1,712 ล้านบาท กำไรสุทธิ 122 ล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 3,111 ล้านบาท กำไร 288 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันระหว่างกาล 0.15 บาท XD 25 ส.ค.นี้ แย้มผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง คาดรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% รับยุคดิจิทัลเทรนด์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดรายได้ทั้งปีแตะ 7,400 ล้านบาท ตามเป้า

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมในไตรมาส 2/65 (เมษายน-มิถุนายน) ทำรายได้ 1,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 122 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) มีรายได้ทั้งสิ้น 3,111 ล้านบาท ซึ่งลดลงหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 3,905 ล้านบาท และแม้ว่ารายได้จะลดลง แต่บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 288 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 258 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาพรวมของผลประกอบการยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับภาพรวมในอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเรื่องดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับการทำงานแบบไฮบริด รวมถึงหลายธุรกิจได้เริ่มวางแผนการสื่อสารกับลูกค้า ผ่านช่องทางดิจิทัลให้ครอบคลุมและรวดเร็วเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าอย่างราบรื่นที่สุด และนำข้อมูลเชิงลึกจากการโต้ตอบเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าต่อไป

อย่างไรก็ตามปัญหาที่หลายธุรกิจต้องเผชิญคือการนำข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยองค์กรต่างๆ คาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ผ่านระบบดิจิทัลที่รวดเร็วและมีความเรียบง่ายในการสื่อสาร รวมถึงการปรับโครงสร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งจะกลายเป็นเทรนด์หลักของการสื่อสารบนระบบคลาวด์ เพื่อจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างโอกาสการเติบโตให้ AIT ต่อไป

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มเติมว่า AIT เป็นบริษัท Professional ICT Solution Provider ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง และด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็น System Integrator ประกอบกับมีทีมงานมืออาชีพที่มองผลประโยชน์และผลสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ ตอกย้ำถึงการบริหารงานอย่างมีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ AIT ให้เติบโตแข็งแกร่ง โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก หลังจากที่ AIT ได้มุ่งเน้นทำตลาดด้าน Cloud Platform, Big Data Analytics, SDN, Cyber Security, และ IOT เพิ่มเติมจากธุรกิจขายระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ต่างๆ ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานทั้งปี 2565 จะมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากปีก่อน หรือคิดเป็นรายได้ 7,400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 AIT มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 7,300 ล้านบาท บาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 490 ล้านบาท

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของงบเฉพาะกิจการจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็น 64% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต เพื่อตอกย้ำว่าหุ้น AIT เป็นหนึ่งในหุ้นปันผลดีและจะสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ