‘ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์’ขาย TAKUNI เกลี้ยง 16.09%

HoonSmart.com>>”ทาคูนิ กรุ๊ป” แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ “ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์”ขายหุ้นออกทั้งหมด 16.09% 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) ในวันที่ 11 ส.ค.2565 จำนวน 16.09% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เกิดจากการขายหุ้นของนาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ ขายหุ้น TAKUNI ทั้งหมด จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นผใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่  น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการถือจำนวน 19.08%  นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทฯถือ 16.18% และ CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ถือ 128.68 ล้านหุ้น สัดส่วน 16.09 %

ราคาหุ้น TAKUNI วิ่งขึ้น 7 วันรวด จากระดับ 1.70 บาท วันที่ 2 ส.ค. มาปิดระดับ 2.76% วันที่ 11 ส.ค. กระโดดถึง 62% โดยมีการซื้อขายบิ๊กล็อตราคาเฉลี่ย 2.40 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าทั้งสิ้น  308.83 ล้านบาท