ปตท.-บางจากขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร เว้น E85-ดีเซลขยับ 30 สต.

“ปตท.-บางจาก” ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สตางค์ ยกเว้น E85-ดีเซล ขึ้น 30 สตางค์ มีผล 05.00 น. วันที่ 26 ก.ย.

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ในกลุ่ม บริษัท ปตท. (PTT) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 และดีเซล ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันพรุ่งนี้ (26 ก.ย.)

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันของ PTTOR ในเขตกรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 38.26 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท, E20 ลิตรละ 28.14 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ 21.94 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 29.89 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ด้านบางจาก ปรับเพิ่มราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สตางค์ ส่งผลให้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท, E20 ลิตรละ 28.14 บาท ส่วน E85 อยู่ที่ลิตรละ 21.94 บาท ไฮ ดีเซล ลิตรละ 29.89 บาท และไฮพรีเมียม ดีเซล ลิตรละ 33.76 บาท