DCC กำไร Q2/65 ลดเหลือ 432 ลบ. ครึ่งปียังโต ปันผล 0.035 บาท

HoonSmart.com>> “ไดนาสตี้เซรามิค” เปิดงบไตรมาส 2/65 กำไรสุทธิ 432 ล้านบาท ลดลง 4.6% จากงวดปีก่อน ยอดขายลดลง ส่วน 6 เดือนแรกกำไร 967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.035 บาท ขึ้น XD 22 ส.ค.นี้

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 มีกำไรสุทธิ 432.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.047 บาท ลดลง 4.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 453.31 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.052 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2565 กำไรสุทธิ 966.87 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.106 บาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 946.44 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.112 บาท

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 มียอดขายรวม 2,126.5 ล้านบาท ลดลง 52.7 ล้านบาท หรือ 2.4% จากปริมาณขายเฉพาะกระเบื้อง 12.7 ล้านตรม. ลดล 16.6%
โดยมีราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น 16.2% อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 43.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 43.6% เนื่องจากต้นทุนพลังงานยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าก๊าซปรับขึ้น 54.5% สำหรับรายได้อื่นลดลง 26.3% เป็นผลจากรายได้พื้นที่เช่าสาขาลดลง 5.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.2 เนื่องด้วยมีการปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่าตามสภาวะเศรษฐกิจ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 5.1 ล้านบาท หรือ 2.6% เนื่องจากปริมาณขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาทหรือ 2.0 ส่วนหนึ่งเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ภาครัฐเรียกเก็บเต็มจำนวน จากปีก่อนที่รัฐบาลเรียกเก็บในอัตรา 10% ทำให้มีกำไรสุทธิรวม 432.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.1 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 0.3 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 432.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.7 ล้านบาทหรือ 4.6% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.047 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้นกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 23 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 22 ส.ค. 2565 และจ่ายเงิย 6 ก.ย. 2565