เทอมฟันด์ บลจ.กสิกรไทย จ่าย 1.60%-1.85% ต่อปี

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.60% – 1.85% ต่อปี เปิดเสนอขาย 25 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FS (KFF6MFS) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.60% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FE (KFF1YFE) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.85% ต่อปี

ในสัปดาห์นี้ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนที่เปิดเสนอขายมีการปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการลงทุน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Bank of China, เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก China Construction Bank และบัตรเงินฝาก Bank of Communications, ประเทศจีน รวมถึงจะลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก AI Khaliji Commercial Bank และบัตรเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Union National Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

นายนาวิน กล่าวอีกว่า สำหรับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ต่างประเทศคาดว่าปรับตัวขึ้น จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% และคาดว่าจะขึ้นอีก 1 ครั้งในการประชุมรอบถัดไปในเดือนธันวาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 2.5%

“อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอเชียยังคงมีความน่าสนใจกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งภาพรวมเศรษฐกิจในจีนยังเติบโตดีอย่างมีเสถียรภาพภายใต้กรอบที่วางไว้จากภาครัฐ” นายนาวิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ควรจับตาความผันผวนของค่าเงินเอเชียในระยะสั้นจากนโยบายทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายทางการเงินของรัฐบาลในเอเชียเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าเงินและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย