VCOM จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 ส.ค.

HoonSmart.com>>”วินท์คอม เทคโนโลยี”(VCOM) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค. 65 และวันที่จ่ายปันผล 5 ก.ย. 65

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี(VCOM) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.12 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 23 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค. 2565 และวันที่จ่ายปันผล 5 ก.ย. 2565