“ตงฮั้ว” ซื้อ “มิติหุ้น” 51% ใช้เงิน 5.10 ลบ. ขยายธุรกิจเจาะกลุ่มนักลงทุนจีน

HoonSmart.com>> บอร์ด “ตงฮั้ว โฮลดิ้ง” ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น “เดอะมิลเลี่ยน ลิงค์” เจ้าของหนังสือพิมพ์มิติหุ้น สัดส่วน 51% ใช้เงิน 5.10 ล้านบาท เพื่อร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจหนังสือพิมพ์ตงฮั้วและหนังสือพิมพ์มิติหุ้น พร้อมพัฒนาหนังสือพิมพ์มิติหุ้นเป็นภาษาจีนให้นักลงทุนต่างชาติ

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ จํากัด ( TONG HUA MEDIA LAB ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 ให้ลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุน ของ บริษัท เดอะมิลเลี่ยน ลิงค์ จํากัด เจ้าของหนังสือพิมพ์มิติหุ้น เป็นจํานวนเงิน 5.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชี

วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งของหนังสือพิมพ์ตงฮั้วและหนังสือพิมพ์มิติหุ้น เช่น พัฒนาหนังสือพิมพ์มิติหุ้นเป็นภาษาจีนให้กับนักลงทุนต่างประเทศ อาทิสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น ให้ได้รับข้อมูล ด้านตลาดเงิน และตลาดทุน รวมถึง Alternative Investment

นอกจากนี้บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ จํากัด มีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยี Decentralized Storage ในการจัดเก็บข้อมูลของสื่อทั้งหมด ซึ่ง บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 บริษัท ทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ Web3ESPA (Web3 Enterprise Storage Provider Accelerator) ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งโดยบริษัท Protocol Labs (ผู้ก่อตั้งโปรเจค IPFS และ Filecoin), PikNik (ผู้นําด้าน Decentralized Storage ของสหรัฐอเมริกา), Seagate (บริษัทชั้นนำด้าน Data Storage) และ AMD (บริษัทชั้นนําด้าน Semiconductor) เพื่อพัฒนาสื่อสู่ Next Generation Media