เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33”

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33” แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายบริษัท โดยมี พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส,  จิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ,  รัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต, เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขต ห้วยขวาง, นิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง และประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่