VNG จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD 19 ส.ค.

HoonSmart.com>>”วนชัย กรุ๊ป”(VNG)จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 19 ส.ค. 65 กำหนดวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 65

บริษัท วนชัย กรุ๊ป (VNG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 22 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 19 ส.ค. 2565 กำหนดวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 2565