ตลาดฯ -พันธมิตร ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเป็นการขอบคุณองค์กรที่ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานของ อบก. เมื่อ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา