RT ผนึก APM โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน CNS

ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เมชญา แก้วดวงดี  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง พร้อมด้วยสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ RT แก่เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี นิชาภา อิสสระชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน