กรุงศรี นิมเบิล สร้างแอป “SATI”  พี่เลี้ยงออนไลน์ ช่วยเด็กขาดโอกาส

สายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  พร้อมด้วยธีรพงศ์ มหธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด ส่งมอบแอปพลิเคชัน “SATI” บนแพลตฟอร์ม LINE ให้แก่มูลนิธิสติ โดยบริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด ซึ่งเป็นฮับในการสร้างและดูแลโซลูชันด้าน ไอทีในเครือของกรุงศรีเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ เพื่อเป็นเสมือนพี่เลี้ยงออนไลน์ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและกลุ่มเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี เสกสรร รวยภิรมย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสติ เป็นผู้รับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้นที่มูลนิธิสติ