กลุ่มศรีอยุธยาฯซื้อ อลิอันซ์ ประกันภัย

ศรีอยุธยา แคปปิตอล แจงเพิ่มทุน ตีราคา 53.32 บาท/หุ้น ให้ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ซื้อกิจการบริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย และซื้อหุ้นอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล(AYUD) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับทราบผลการหารือและเจรจาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย กับกลุ่มอลิอันซ์ โดยให้บริษัทศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย และการให้บริษัทฯซื้อหุ้นในบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตเพิ่มเติมจำนวน 34.81 ล้านหุ้นจาก กลุ่มอลิอันซ์ และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 748.80 ล้านบาท

ส่วนวิธีการชำระเงิน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 375 ล้านบาทเป็น 463,473,361 บาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท แบ่งจัดสรรจำนวน 14,043,511 หุ้นให้กับซีพีอาร์เอ็น และบริษัทจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SAGI เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย

นอกจากนี้บริษัทยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,429,850 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มอลิอันซ์และซีพีอาร์เอ็น ตอบแทนในการซื้อบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 34.81 ล้านหุ้น

ทั้งนี้หากมีการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้น ได้รับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้นจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ บริษับบีทีวี เอ็คควิตี้ และบริษัท ทุนมหาลาภ ที่จะขายหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 40 ล้านหุ้น และการเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์