อินเตอร์ลิ้ง ฯ ชนะประมูลงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 65 ล้านบ.

ILINK ชนะงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี น่าน. มูลค่า 65 ล้านบาท

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ( ILINK ) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด “งานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding เลขที่ PEA-DSRP3 -NAA/2561 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561 สถานีย่อย จำนวน 1 สถานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับรายละเอียดงาน มีมูลค่า 65.20 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง