ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 2,578 ราย ตาย 29 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น 2,578 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,877 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,578 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,577 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,350,028 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 1,877 ราย หายป่วยสะสม 2,349,142 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,700 รายและเสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 9,429 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 886 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม