ซิปเม็กซ์ เปิดตัวเลขฝาก Balel-Celsius มั่นใจแก้ปัญหาจบเร็ว

HoonSmart.com>> ซิปเม็กซ์ ชี้แจงการเร่งแก้ปัญหา ถอนเงินลงทุน-สินทรัพย์ ออกจากคู่ค้า ตะลึง !!! เปิดตัวเลขฝาก Balel  48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มั่นใจแก้ปัญหาจบเร็ววัน ยันไม่กระทบ  Trade Wallet และการดำเนินงานของบริษัท 

บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย)  ชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล  ซิปเม็กซ์ ได้ปรับแผนการเงินของบริษัท ฯ ให้รัดกุม และมีการถอนเงินทุน และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท ที่เคยฝากไว้กับคู่ค้าทางธุรกิจออกมา

บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ทุกท่านมั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ในเร็ววัน

ในโอกาสนี้ บริษัท ฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้รับสาร เกี่ยวกับตัวเลขการฝากระหว่างซิปเม็กซ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 21 ก.ค. 2565 ดังต่อไปนี้

  1. การฝากกับ Balel จำนวน 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  2. การฝากกับ Celsius จำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การแก้ไขสถานการณ์ 

ขณะนี้ ซิปเม็กซ์ ได้หารือกับ Babel อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการประเมินทางเลือกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนของซิปเม็กซ์ ใน Celsius  ทางบริษัท ฯ ขอชี้แจงว่า บริษัท ฯ ได้รับผลกระทบเพียงส่วนน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบริษัท ฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินทุนของบริษัทมาใช้ในการจัดการความเสียหายส่วนนี้ รวมถึงบริษัท ฯ ยังหารือร่วมกับ Celsius อย่างใกล้ชิด  เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

การดำเนินการหลังจากนี้ 

ขณะนี้บริษัท ฯ กำลังดำเนินการในทุก ๆ ช่องทาง รวมถึงการระดมทุน ดำเนินการตามกฎหมาย หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่

ซิปเม็กซ์ ยังคงยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบกับบริการ Trade Wallet แต่อย่างใด และยังคงเปิดให้บริการต่อไปตามปกติ ซึ่งบริการนี้ รวมถึงการฝาก และถอนสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของซิปเม็กซ์ 

ในส่วนของบริการ ZipUp+  ซึ่งถูกระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราาวในขณะนี้ บริษัท ฯ กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการ การโอนของ Z Wallet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

บริษัท ฯ ขอแสดงความจริงใจต่อทุกท่าน ผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ตลอดจนบริษัท ฯ จะอัปเดตข่าวสาร และความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ให้กับลูกค้าทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอเรียนว่า บริษัท ฯ ได้มีการเข้าหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิด

ซิปเม็กซ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับความอดทน และการสนับสนุนที่มีให้บริษัท ฯ เสมอมา ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท ได้ในทุกช่องทางของ Zipmex Official ตามปกติ และทางบริษัท ฯ จะมีการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้า สามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น เร็ว ๆ นี้

บริษัท ฯ ขอยืนยันว่า จะทำทุกวิถีทางอย่างถูกต้องตามหลักการ การดำเนินธุรกิจทุกประการ และเดิหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง

อ่านข่าว

ก.ล.ต.สั่ง Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ “ทรัพย์สินของลูกค้า”