SET-maiA เดินหน้าโครงการ “SET Social Impact Gym” ปีที่ 6

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม “สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” จัด โครงการ SET Social Impact Gym 2022 พัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ต่อเนื่องปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Idea to Idone” สร้างพลัง เสริมความแข็งแกร่งให้ SE รับสมัครธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 ส.ค.

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โครงการหนึ่งที่ดำเนินมาต่อเนื่องถึงปีที่ 6 คือโครงการ “SET Social Impact Gym” ที่มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise (SE) SE ที่ผ่านมา พัฒนาศักยภาพ SE แล้วกว่า 70 ราย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังว่าเมื่อ SE เติบโตอย่างเข้มแข็ง จะเพิ่มพลังที่จะส่งต่อผลลัพธ์ทางสังคมให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป

SET Social Impact Gym 2022 ออกแบบเส้นทางการพัฒนาศักยภาพ SE เป็น 3 ส่วนเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการผ่านช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ LiVE Platform โดยคัดเลือก 5 หัวข้อสำคัญได้แก่ Business Model Canvas การตลาด การเงิน การบัญชีสำหรับธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมผ่านโปรแกรม SE101: Online Offering 5 หัวข้อ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและรูปแบบการทำธุรกิจยั่งยืน พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ทางภาษี การส่งมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภค (Value Proposition) และการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และปิดท้ายด้วยการนำไปสู่การปฏิบัติจริงโดย SE จะได้จับคู่และรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากโค้ชจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป เพื่อปรับปรุงหรือสเกลโมเดลธุรกิจ ด้วย Instant Knowledge & Learning ตลอด 5 สัปดาห์ โดยมุ่งให้ SE ที่เข้าร่วมโครงการ แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จทั้ง การแก้ปัญหาสังคม และอยู่รอดทางธุรกิจ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่าสมาคมฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนภาคสังคมมาโดยตลอด โดยมองว่าการเติบโตทางธุรกิจจะต้องควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคสังคม ดังนั้น บจ. ใน mai จึงรวมตัวกันเพื่อนำศักยภาพและประสบการณ์ในการเป็นผู้สร้างกิจการ (Business owner) ร่วมบ่มเพาะ แนะนำวิธีคิดและกลยุทธ์ธุรกิจ รวมทั้ง ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ เพื่อให้ SE ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีแต้มต่อจากพี่เลี้ยงผู้บริหาร และรวมไปถึงการที่บริษัทจดทะเบียน สามารถเป็นตัวเชื่อมหรือขยายผลทางธุรกิจของ SE เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถไปสู่ระดับ Growth Stage ผลลัพธ์ที่ได้จึงถือได้ว่าเป็นการนำศักยภาพของภาคธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเติบโตของ Social Enterprise เหล่านี้

โครงการ SET Social Impact Gym ได้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน โดยที่ผ่านมามีถึงกว่า 400 ความร่วมมือ ทั้งในรูปแบบการร่วมทุน การจ้างงาน การสนับสนุนสินค้าและบริการ การร่วมเป็น business partner การสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการ และการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการขยายผลลัพธ์ทางสังคมในด้านต่าง ๆ และล่าสุดคือการจับมือระหว่าง บมจ. ซีลิค คอร์พ และบริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด (แบรนด์ Wishulada) ที่ร่วมนำของเหลือใช้จากการดำเนินธุรกิจของ SELIC มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่บูธองค์การยูนิเซฟในงานบ้านและสวนแฟร์ รวมถึงการนำของเล่นที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะใหม่เพื่อจำหน่ายและมอบรายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วย

SET Social Impact Gym 2022 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2565 SE ที่สนใจสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/PF34yXcC2vkVSWGq7 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SETSocialimpact