ตลาดฯ รับ VGI-W2 เคาะซื้อขาย 25 ก.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ชุด 2 (VGI-W2) เริ่มซื้อขาย 25 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 จำนวน 1,711,334,815 หน่วย เริ่มทำการ

วอร์แรนต์มีอายุ 4 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 10.00 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ก.ย. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 9 ก.ย. 2565

ด้านราคาหุ้น VGI ณ เวลา 11.36 น. อยู่ที่ 7.90 บาท ลดลง 0.05 บาท หรือ -0.63% มูลค่าการซื้อขาย 15.89 ล้านบาท