“หมอพงษ์ศักดิ์” ขายหุ้น TKN ออก 0.1% เหลือ 4.9%

“พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” ขายหุ้นเถ้าแก่น้อย ออก 1.47 ล้านหุ้น เหลือถือในมือ 67.78 ล้านหุ้น หรือ 4.918%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำหน่ายหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 จำนวน 1.47 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 67.78 ล้านหุ้น หรือ 4.918% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เป็นหมอนักเล่นหุ้นรายใหญ่

ด้านราคาหุ้น TKN ปิดตลาดวันที่ 18 ก.ย.ที่ 15.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง และล่าสุด 21 ก.ย.ปิด 17.30 บาท บวก 0.90 บาท หรือ 5.49% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 1,036.44 ล้านบาท