BEMพุ่งแรง รับเงินชดเชย 1.8 พันล้านบาท

BEM พุ่งปรี๊ด รับข่าวศาลปกครองยืนคำตัดสินให้บริษัทลูกได้รับเงินชดเชยพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 1,800 ล้านบาท จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรณีทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด


หุ้นบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ขึ้นแรงผิดปกติในช่วงปลายตลาดของวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ลากขึ้นจากติดลบไปปิดสูงสุดที่ 9.05 บาท บวก 0.25 บาทหรือ 2.84% ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 816 ล้านบาท รับข่าวดี ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ชำระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงแก่บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ BEM สำหรับ ปี 2542 จำนวน 730,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ตามที่กำหนดในสัญญา และปี 2543 จำนวน 1,059,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ตามที่กำหนดในสัญญา รวมเป็นเงิน 1,790 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญา

กรณีนี้ สืบเนื่องจาก บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ ก่อสร้างทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด และกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสิต ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นทางแข่งขัน ทำให้ปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ลดลงจากที่ประมาณการไว้ ทำให้มีผลกระทบตามสัญญา

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่คดีถึงที่สุด

ด้านผลการดำเนินงานของ BEM ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 3,123 ล้านบาท และ 6 เดือนปีนี้ กำไรสุทธิ 1,714 ล้านบาท