KWM : ขายหมดเกลี้ยง ตลาดเอื้อลงสนาม 1 ต.ค.นี้

หุ้น KWM ร้อนแรง ปิดจองซื้อเกลี้ยง 120 ล้านหุ้น ภาวะตลาดเอื้อลงสนามเอ็มเอไอ 1 ต.ค.นี้ เออีซี มั่นใจไม่ทำนักลงทุนผิดหวัง

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค ( KWM ) กล่าวว่า หุ้น KWM จำนวน 120 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 1.30 บาท ซึ่งเปิดขาย 19-21 กันยายน ที่ผ่านมาและปิดการขายแล้ว ปรากฎว่าขาย ได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุนหมดเกลี้ยง เนื่องจาก มั่นใจปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต มีอนาคตสดใส

สำหรับราคาเสนอขาย 1.30 บาทต่อหุ้น เหมาะสมกับผลประกอบการ และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 22.95 เท่า เมื่อคำนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ย ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 28.76 เท่า จึงมั่นใจว่า KWM จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเข้าทำการซื้อขายวันแรก ไม่ทำนักลงทุนผิดหวัง

นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร KWM กล่าวว่า หุ้นไอพีโอของบริษัทฯ ได้รับความสนใจ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ เนื่องจาก KWM ถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์การเกษตรด้วยตนเอง

เอกพันธ์ วนโกสุม

จุดเด่นที่ทำให้ KWM แตกต่างจากคู่แข่ง คือ บริษัทมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์ อาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรม เพื่อใช้ในการผลิตใบผาล ใบจักร ใบคัดท้าย โครงผาล และรวมถึงใบดันดิน มุ่งเน้นและให้ความสำคัญคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

สำหรับใบผาลของ KWM มีความแข็งอยู่ที่ 50 HRC (Hardness Rockwell Scale C) เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดความแข็งจะอยู่ที่ 38-42 HRC และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท ใบผาล ใบจักร ใบคัดท้าย โครงผาล ให้กับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( คูโบต้า ) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามที่บริษัทคูโบต้ากำหนด