เปิดยื่นซองประมูลเทคนิค แหล่งเอราวัณ – บงกช 25 ก.ย.นี้

ก.พลังงาน พร้อมเปิดให้ยื่นซองประมูลเทคนิค แหล่งเอราวัณ – บงกช 25 ก.ย นี้ เปิดตัวผู้ชนะปลายปีนี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.ย.นี้ กระทรวงพลังงาน พร้อมรับข้อเสนอทางเทคนิคผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด เพื่อเข้าร่วมประมูล ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)

หลังจากนั้นจะใช้เวลาวิเคราะห์ข้อเสนอด้านราคา เทคนิค ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้ ภายในเวลา 2 เดือน และรู้ผลผู้ชนะภายในสิ้นปีนี้ รวมทั้งพร้อมทำความเข้าใจต่อสังคม และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของทุกภาคส่วน เชื่อหลักเกณฑ์การประมูล เป็นไปตามหลักสากล