ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,508 ราย ตาย 17 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,508 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,883 ราย เสียชีวิต 17 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 3,489 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 รวม 2,508 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,508 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,304,342 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 1,883 ราย หายป่วยสะสม 2,303,879 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา24,723 รายและเสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 8,983 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 675 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 3,489 ราย