“บลจ.ทหารไทย-ธนชาต” ควบรวมจบ ดีเดย์ 11 ก.ค.ชื่อใหม่ “บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)”

HoonSmart.com>> “บลจ.ทหารไทย” ควบรวมกิจการ “บลจ.ธนชาต” จบ ชื่อใหม่ “บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)” ดีเดย์ 11 ก.ค.65 ขึ้นแท่นบลจ.ขนาดใหญ่อันดับ 6 ของประเทศไทย ครองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร 3.94 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย (TMBAM Eastspring) และบลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) ได้ดำเนินการรวมกิจการเป็นหนึ่งเดียว และดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

Eastspring Investments เริ่มวางรากฐานในประเทศไทยตั้งแต่เดือนก.ย.2561 จากการเข้าถือหุ้น 65% ในบลจ.ทหารไทย จำกัด และในเดือนธ.ค.2562 ได้เข้าถือหุ้นในบลจ.ธนชาต จำกัด ในสัดส่วน 50.1%

การควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกันในครั้งนี้ ทำให้บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 7.1% และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ 394,000 ล้านบาท ข้อมูลจาก AIMC ณ มี.ค.2565 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จและวางรากฐานของ Eastspring Investments ในไทยได้อย่างมั่นคง

สำหรับ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring นั้น เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยาวนานเกือบ 30 ปี โดยในส่วนของ Thanachart Fund Eastspring นั้น มีจุดแข็งด้านการลงทุนเชิงรุกในหุ้น สินทรัพย์ผสม ตลาดเงิน และตราสารหนี้โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิดและเน้นความต้องการของผู้ลงทุนเป็นศูนย์กลางเสมอมา

ในขณะที่ TMBAM Eastspring ก็โดดเด่นด้านการลงทุนเชิงรับในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ พร้อมด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการการลงทุน

ด้วยจุดแข็งของทั้งสองบริษัท รวมกับความแข็งแกร่งระดับสากลของ Eastspring Investments ส่งผลให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในตลาดการลงทุนไทย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกที่สามารถเพิ่มโอกาส และศักยภาพการลงทุนในกับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ Eastspring Investments เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดเอเชียและตลาดโลกอย่างลึกซึ้ง มากกว่า 25 ปี บริษัทมีสำนักงานสาขา ในตลาดเอเชีย จำนวน 11 แห่ง และสำนักงานสนับสนุนการขายสินทรัพย์ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป โดยมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า 258 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ *โดยกระจาย การลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือกต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณ และโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของผู้ลงทุน

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ที่ดีและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน โดยสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือ รางวัลระดับโลก ที่เราได้รับมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา