ส่งออกเดือนส.ค.โต 6.68% สูงเกินคาด

ไทยส่งออกเดือนส.ค.มูลค่า 22,794 ล้านเหรียญฯ ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4% เศษ ส่งผลให้รวม 8 เดือนขยายตัว 10.03%

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ส.ค.2561 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 22,794.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 6.68% สูงกว่าตลาดคาดว่าจะขยายตัว 4.5-4.75% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 23,382.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 22.8% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 588 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

“มูลค่าส่งออกในเดือน ส.ค.อยู่ที่ 22,794 ล้านเหรียญฯ ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์” กระทรวงพาณิชย์ระบุ

สำหรับการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 169,030.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 10.03% ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 166,678.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.89% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,351 ล้านเหรียญสหรัฐฯ