บลจ.อเบอร์ดีนขาย DCC ออก 6 ล้านหุ้น ยังถือ 4.9577%

บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำหน่ายหุ้น DCC สัดส่วน 0.0931% เหลือถือหุ้น 4.9577%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย หุ้นของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค (DCC) เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 จำนวน 6,079,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 323,639,940 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9577% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น DCC เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 เปิดที่ 2.60 บาทและต่ำสุดสุด 2.52 บาท สูงสุดอยู่ที่ 2.62 บาทและปิด 2.52 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -1.56% มูลค่าซื้อขาย 56.96 ล้านบาท และล่าสุดวันที่ 20 ก.ย.ปิดตลาดที่ 2.68 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 0.75% มูลค่าการซื้อขาย 43.82 ล้านบาท