ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,761 ราย ตาย 13 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,761 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,185 ราย เสียชีวิต 13 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 2,151 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รวม 1,761 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,757 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,294,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 2,185 ราย หายป่วยสะสม 2,296,079 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458รายและเสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 8,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 638 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 2,151 ราย