PSG ผงาด เซ็น MOU รัฐบาลสปป.ลาว ศึกษา’โรงไฟฟ้าน้ำตกแบบสูบหมุนเวียน’

HoonSmart.com>>”พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น” ยิ่งใหญ่ เซ็น MOU รัฐบาลสปป.ลาว ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ‘โรงไฟฟ้าน้ำตกแบบสูบหมุนเวียน’ ในแหล่งพื้นที่ศักยภาพของสปป.ลาว 214 แห่ง  หากมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิที่จะพัฒนาโครงการฯ 

นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น (PSG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 บริษัทและรัฐบาลของ สปป.ลาว โดยกระทรวงแผนการและการลงทุน กรมส่งเสริมการลงทุน (Ministry of Planning and Investment,Investment Promotion Department) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบมีผลผูกพัน เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตกแบบสูบหมุนเวียน (Pumped Storage Hydroelectric Power) ในสปป.ลาว ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา 24 เดือน

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้สิทธิบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตกแบบสูบหมุนเวียน ในแหล่งพื้นที่ศักยภาพของสปป.ลาว จำนวน 214 แห่ง ซึ่งหากผลการศึกษาพบว่ามีแหล่งพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการฯ ในเชิงธุรกิจบริษัทมีสิทธิที่จะพัฒนาโครงการฯ บนแหล่งพื้นที่ใดๆข้างต้น โดยรัฐบาลของ สปป.ลาวและบริษัทจะเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานแต่ละโครงการฯ ภายหลังจากการศึกษาความเป็นไปได้เสร็จสิ้น