EXIM BANK จับมือ บสย. เพิ่มขีดความสามารถSMEs ไทย ยุค Next Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และสิทธิกร ดิเรกสุนทร  ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project (SME One) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมบริการอื่น ๆ ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยในตลาดโลกยุค Next Normal ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65