ตลาดฯ รับ TM-W1 เริ่มซื้อขาย 15 มิ.ย.65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ TM-W1 เข้าเทรด 15 มิ.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย 15 มิ.ย. 2565 ทั้งนี้ TM-W1 มีจำนวน 102,664,519 หน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น กำหนวดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พ.ย. 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 23 พ.ค. 2568

ด้านหุ้น TM ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 3.06 บาท +0.02 บาท หรือ +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 2.54 ล้านบาท