ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,833 ราย ตาย 19 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,833 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,155 ราย เสียชีวิต 19 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 รวม 1,833 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,833 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,265,062 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 2,155 ราย หายป่วยสะสม 2,268,190 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,445 รายและเสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 8,670 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 656 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม