หุ้น PICO ซิลลิ่ง 30% หลังผลงาน Q2/65 พลิกเป็นกำไร

HoonSmart.com>>หุ้น PICO ซิลลิ่ง 30% หลังบริษัทฯเผยผลงานไตรมาส 2/65 พลิกเป็นกำไร ขานรับรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 55% เป็นผลจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง

เมื่อเวลา 11.03 น.หุ้น PICO ซิลลิ่ง 30% มาอยู่ที่ 6.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 3.62 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 5.05 บาท ขึ้นสูงสุด 6.50 บาท และต่ำสุด 5.00 บาท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) (PICO) เปิดเผยว่า ผลประกอบการสําหรับไตรมาส 2/65 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 มีกำไรสุทธิ 742,000 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 9.81 ล้านบาท (งบการเงินรวม) โดยมีรายได้จากการให้บริการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 เพิ่มขึ้น 88.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 โดยรวมเป็นผลมาจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เพิ่มขึ้นกว่า 59.3 ล้านบาท เป็น 164.9 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 15.9 ล้านบาท เป็น 31.6 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด เพิ่มขึ้น 10.9 ล้านบาท เป็น 37.9 ล้านบาท

สําหรับอัตรากําไรขั้นต้น เนื่องจากแต่ละโครงการมีอัตรากําไรขั้นต้นแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรืออุตสาหกรรมของลูกค้า และ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุนของโครงการในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นของงวดปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 21.7
รายได้อื่นลดลง 1.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 เนื่องจากบริษัทย่อยมีกําไรจากการขายสินทรัพย์ในงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 3.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน