ตลท.เตือนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหุ้น PE จ่อเพิกถอน 23 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหลักทรัพย์หุ้น PE โค้งสุดท้าย ระหว่าง 14-22 มิ.ย.65 ก่อนถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด 23 มิ.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 14 -22 มิ.ย.2565 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ PE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวบริษัทวันที่ 2 มิ.ย.2565)

ดังนั้น จึงแจ้งเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท