พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,474 ราย เสียชีวิต 20 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อ covid-19 เพิ่มจำนวน 2,474 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,474 ราย เสียชีวิต 20 ราย

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,474 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,474 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,261,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 4,236 ราย หายป่วยสะสม 2,263,705 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,330 ราย

เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 8,636 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 659 ราย