“บลจ.วี- Korea Investment Management” แชร์มุมมองลงทุนหุ้นเวียดนาม-หุ้นโลก

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และคณะผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวี จำกัด (บลจ.วี) เยี่ยมชมบริษัท Korea Investment Management Co.,Ltd. (KIM) บริษัทจัดการลงทุนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมาอย่างยาวนาน ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท ได้แชร์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามและตลาดหุ้นทั่วโลกโดย KIM มองว่าประเทศเวียดนามยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าต่อเนื่อง อีกทั้งประชากรในวัยแรงงานมีสัดส่วนสูง ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศมีการเติบโตสูงและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Digital Economy ทำให้เศรษฐกิจประเทศเวียดนามมีแนวโน้มที่เติบโตระดับสูงต่อไป