ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,836 ราย ตาย 24 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,836 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,518 ราย เสียชีวิต 24 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 4,767 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 รวม 2,836 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,256,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 3,518 ราย หายป่วยสะสม 2,256,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,556 รายและเสียชีวิต 24 ราย เสียชีวิตสะสม 8,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 ราย

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 4,767 ราย