เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลเกียรติยศ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2021”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2021″ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศและฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสุดยอดนักขายของบริษัทฯ ที่มีผลงานขายยอดเยี่ยม โดยมีสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ, เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมในพิธี ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม