“ธนากร ธนวริทธิ์” ขายบิ๊กล็อต ALL 13.84% ให้ “อัยลดา ชินวัฒน์”

HoonSmart.com>> “ออลล์ อินสไปร์ฯ” เผย “ธนากร ธนวริทธิ์” CEO ขายบิ๊กล็อต 200 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.84% ให้ “อัยลดา ชินวัฒน์” ราคาหุ้นละ 1 บาท ต่ำกว่าราคากระดาน มูลค่ารวม 200 ล้านบาท เหลือถือหุ้นในมือ 31.16% ยันไม่กระทบการบริหารและโครงสร้างการจัดการ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้น ALL ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (BIG LOT) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.84% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยนายธนากร ธนวริทธิ์ ขายหุ้นดังกล่าวให้นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 450.56 ล้านหุ้น หรือ 31.16% จากเดิมถือ 650.56 ล้านหุ้น หรือ 45.005%

ธนากร ธนวริทธิ์

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการของนักลงทุนทั้งสองฝ่ายเป็นการทำรายการโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 258 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมิได้เข้าเกณฑ์ในการทำ TENDER OFFER แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยกระดานบิ๊กล็อตเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 มีรายการซื้อขายหุ้น ALL จำนวน 200 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 1 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นปิดตลาดที่ 1.24 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -2.36% มูลค่าการซื้อขาย 213.54 ล้านบาท

ราคาล่าสุด 14.50 น. วันที่ 8 มิ.ย.2565 อยู่ที่ 1.31 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ +5.65% มูลค่าการซื้อขาย 54.43 ล้านบาท