“เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง “ทรีนีตี้” เป็นที่ปรึกษาการเงิน

HoonSmart.com>>” เคหะสุขประชา” เซ็นสัญญาแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  เตรียมระดมทุนระยะที่ 1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท  เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี (65-69) วงเงินลงทุนปีละ 2 หมื่นล้านบาท สร้างปีละ 2 หมื่นหน่วย  

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา  (K-HA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อระดมเงินทุน ในระยะแรกวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับรองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาเหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

บริษัท เคหะสุขประชา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดหาพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำแผนการพัฒนาโครงการโดยรวม และประเมินมูลค่าโครงการ ตลอดจนเตรียมร่างข้อเสนอการร่วมลงทุน (PPP) กับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ และมาตรฐานมาร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการให้ได้สอดคล้องกับแผนการลงทุนทั้งหมด

สำหรับเป้าหมายการก่อสร้างจำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนในแต่ละปี อยู่ที่ 20,000 ล้านบาท

ปัจจุบันโครงการ “เคหะสุขประชา” ในโครงการเคหะแห่งขาติได้ เริ่มสร้างโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย และ เคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย โดยได้จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าครบทั้งสองโครงการแล้ว และจะสามารถเข้าอยู่ได้ในเร็ว ๆ นี้

ทางด้าน นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้  กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนและมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับบริษัทเคหะสุขประชา ในการศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชน บริษัทจะใช้ประสบการณ์ผนวกกับความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโครงการเคหะสุขประชาให้เติบโตอย่างยั่งยืน