ตลท.ปรับย้ายกลุ่มอุตฯ ICC, JR, NOVA, TH เริ่ม 14 มิ.ย.

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ สั่งปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ ICC ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์, JR และ NOVA ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และ TH ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ ICC, JR, NOVA และ TH ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งค้าปลีกและค้าส่งและประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ากว่า 80 ตราสินค้า จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ไปยัง
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ(Services) หมวดธุรกิจพาณิชย์(Commerce)

2. บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) บริษัทขยายกิจการการลงทุนไปยังธุรกิจรับเหมางานวางระบบไฟฟ้า และปัจจุบันรายได้หลักบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมางานวางระบบไฟฟ้า จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี(Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information
& Communication Technology) ไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

3. บริษัท โนวา เอมไพร์ (NOVA) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel and Metal Products) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร(Resources)หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

4. บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) ขยายธุรกิจและปรับกลยุทธ์ไปยังธุรกิจสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและมีสัดส่วนรายได้หลักจากธุรกิจดังกล่าว จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์(Media & Publishing) ไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)