HEMP ทุ่ม 180 ลบ. ซื้อหุ้นเฮลท์อัพ 40% รุกธุรกิจขายยา-เวชภัณฑ์เสริมแกร่ง

HoonSmart.com>> “เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น” ทุ่ม 180 ล้านบาท ซื้อหุ้นเฮลท์ อัพ 40% รุกเข้าสู่ธุรกิจขายยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ ติดปีกธุรกิจกลุ่ม HEMP เติบโตแข็งแกร่ง ปูพรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “กัญชง-กัญชา-สมุนไพรแบรนด์การบูร” ผ่านช่องทางเครือข่ายร้านขายยา Health Up ทั่วประเทศ ตั้งเป้า 3 ปี ยอดขายทะลุ 4 พันล้านบาท ปักธงขยายสาขาเพิ่มเท่าตัวจากปัจจุบันมีกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (HEMP) ผู้นำธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแพทย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด(Health Up) จำนวน 40% จำกัด โดยใช้เงินลงทุนไม่เกิน 180 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่คือการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จะสามารถนำมาต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่ม HEMP ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นายสามารถ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทเฮลท์ อัพ จำกัด มียอดขายปีละ 2 พันล้านบาท และมีร้านขายยาทั่วประเทศกว่า 100 สาขา โดยบริษัทตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะมียอดขาย 4 พันล้านบาทต่อปี และมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นเท่าตัว เนื่องจากมองว่าธุรกิจจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นปัจจัยสี่ของผู้บริโภคมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม HEMP ทั้งผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และสมุนไพรแบรนด์การบูร โดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทย เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านขายยาเฮลท์ อัพ ได้อีกหนึ่งช่องทาง

“การซื้อหุ้นเฮลท์ อัพ ฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้น จากปัจจุบันจุดแข็งของกลุ่ม HEMP ก็คือการดำเนินธุรกิจกัญชง กัญชา ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีพันธมิตรทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้า การปลูก การสกัด และมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการมี Health Up เป็นพันธมิตร ยังทำให้ HEMP รุกสู่ธุรกิจตลาดยา ที่มีมูลค่าการตลาดมหาศาล และมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับร้านยาอื่นๆทั่วประเทศอีกกว่า 20,000 ร้าน” นายสามารถกล่าว