‘ILM’  เตรียมติดตั้งโซลาร์ฯทุกสาขาใน 5 ปี ปรับบรรจุภัณฑ์-สินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>>อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เดินหน้าพันธกิจสร้างความยั่งยืนทุกมิติ กางแผนใช้พลังงานสะอาดโดยติดตั้ง “โซลาร์ ลูฟท็อป” ครบทุกสาขา ภายใน 5 ปี โชว์ความสำเร็จใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ และเตรียมแตกไลน์สินค้า “เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM)  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการ, สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันการสร้างสังคมสู่คาร์บอนต่ำ เน้นการใช้พลังงานสะอาด และวางเป้าหมายดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ครบทุกสาขาภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570) เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้

ทั้งนี้ จากประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจน ในปี 2565 กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพิ่มอีก 5 แห่ง จากเมื่อปี 2564 ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 4 แห่ง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณปี 2564 ติดต่อกัน 2 ปี ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,339.491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2564 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2564) ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจากปี 2563 มากกว่า 5% และนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการปีที่ 4 (1 ส.ค. 2561- 31 ธ.ค.2564) ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสะสม 16,252.115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 3 โครงการ ได้แก่

1.โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ได้ติดตั้ง Solar Rooftop รวม 15 แห่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4,994.502 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตามนโยบาย 3Rs Reduce, Reuse and Recycle รีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง  และ3.โครงการนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.207 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการได้รับเกียรติคุณดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มบริษัทฯ ยังจะมุ่งมั่นตั้งใจการขับเคลื่อนต่อไปภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’

นางสาวกฤษชนก กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ยังมุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า House Brand ในหมวดที่นอน โดยปรับบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่เป็น Flat pack เปลี่ยนเป็นแบบ Compress Rolling ให้มีขนาดเล็กรูปแบบ “Bedinbox” ที่นอนบรรจุในกล่อง ให้มีขนาดที่กะทัดรัดช่วยประหยัดกระบวนการขนส่ง สามารถบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นได้ถึง 5 เท่า ช่วยลดปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าจาก 5 เที่ยวเป็น 1 เที่ยว ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกทาง คิดเป็น 29% ของกลุ่มสินค้าที่นอนทั้งหมด

นอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ “ไม้จริง” โดยการชุบชีวิตไม้สักเก่ามา Upcycle ให้เเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสวยงาม แข็งแรง-ทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ซึ่งเตรียมจำหน่ายปลายไตรมาส 2 อีกทั้งนำสินค้ากลุ่มของใช้ภายในบ้าน “Eco Friendly” ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า