ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,955 ราย ตาย 21 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 3,955 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,607 ราย เสียชีวิต 21 ราย ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,345 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รวม 3,955 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,954 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,227,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 6,607 ราย หายป่วยสะสม 2,212,083 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 439,861 รายและเสียชีวิต 21 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 880 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 11 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 12.3

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,345 ราย