ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,854 ราย ตาย 26 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 3,854 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,031 ราย เสียชีวิต 26 ราย ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,894 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รวม 3,854 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,854 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,223,067 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 6,031 ราย หายป่วยสะสม 2,205,476 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 42,534 รายและเสียชีวิต 26 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 882 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 11 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 12.9

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,894 ราย