ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,924 ราย ตาย 37 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 4,924 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,560 ราย เสียชีวิต 37 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 6,344 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวม 4,924 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,924 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ด้านผู้ป่วยสะสม 2,206,239 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 5,560 ราย หายป่วยสะสม 2,184,704 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,595 รายและเสียชีวิต 37 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 995 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 6,344 ราย