บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์หุ้นไทย ดักหุ้นทะยานรับเปิดเมือง ศก.ฟื้นส่งออกโต

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 จับจังหวะรอหุ้นทะยานจากการเปิดเมือง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแห่ใช้จ่ายหนุนการบริโภคในประเทศฟื้น ด้านส่งออกเริ่มเติบโตแรงหนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่า เปิดขาย IPO 26 – 30 พ.ค.65 ตั้งเป้าเลิกโครงการเมื่อ NAV มากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ภายใน 5 เดือน

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และกำลังค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปิดประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านการยกเลิกมาตรการ Test and Go ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวจากต่างประเทศน่าจะทยอยฟื้นตัว โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ในปี 2565 เครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับแรกคือการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 7 ล้านคน โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดในไตรมาสสี่

ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) มองว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องช่วยหนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนผ่านเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจดังกล่าวจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนภาคการส่งออกที่เป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญของปีนี้ สศช. ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกปี 2565 น่าจะเติบโตถึง 7.3% และในปีนี้ บลจ.ทิสโก้ยังประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,750 จุด ขณะที่ปัจจุบันอัตราปิดต่อราคาต่อหุ้นปี 2565 (P/E) อยู่ที่ 16.5 เท่า ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี สวนทางกับคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ที่คาดว่าจะโต 6% และ ปี 2566 ที่คาดว่าจะโต 10.7% จึงมองว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนระยะสั้นในหุ้นไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุนให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ลงทุนสามารถชื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พ.ค.2565 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

นอกจากนี้ แม้ว่าการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่จากความแม่นยำในการบริหารจัดการกองทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้ล่าสุด บลจ. ทิสโก้ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2022 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TEQT5M6 ผ่านช่องทาง eInvest และ TISCO My Funds ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 พ.ค.2565 ทุกๆ ยอดเงินลงทุนสะสม 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท

สำหรับกองทุนเปิด TEQT5M6 จะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ